Salgskurs

Våre salgskurs er en blanding av inspirerende teori og praktisk salgstrening. All teori blir grundig forankret i eksempler og historier, slik at deltagerne får bedre grunnlag til å forstå hvordan han/hun selv kan benytte seg av teorien.
I den praktiske treningen, vil det bli muligheter til å øve på å bruke teorien i egen hverdag. Her lærer man også av hverandres løsningsforslag.
Våre salgskurs passer for selgere, butikkansatte, bookingmedarbeidere, telefonselgere, kundeservice, rådgivere, salgsledere med flere.
Selgere og salgsledere bør delta på kurset sammen, og salgsledere bør har en parallell opplæring i salgsledelse og i veilederrollen.

Eksempler på temaer:

  1. Salgsbarrierer – Hvilke mentale hindere må ryddes av veien for å få fart på salget?
  2. Hvordan effektivisere kommunikasjonsformen?
  3. Salgsargumentasjon – Slik forsterker du dine argumenter, og presenterer dem på en inspirerende måte!
  4. Avslutningsteknikker – Hvordan lukke salget?
  5. Møtebooking – Vi lærer deg hvordan dette gjøres.
  6. Referansesalg – Hva er det, og hvordan bruke det systematisk?
  7. Innvendinger – Hvordan takle kundens innvendinger?
  8. Motivasjon – Egenmotivasjon og motivasjon av andre
  9. Kartlegging – Forstå kunden bedre, og skap tillit til deg og ditt produkt, ved å kartlegge bedre.
  10. Kjøpssignaler – Unngå å miste salg, ved ikke å fange opp kundens signaler om kjøpslyst.